Knihy - Miroslav Hrabica 

Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí - II.vydání

Vyšlo XII/2007, brožovaná, formát A5, 448 stran

Přes velkou míru poznání je vznik nemocí ještě zahalen rouškou tajemství. Lékaři sice objevili různé bakterie a viry, jejichž působením konkrétní onemocnění vznikají, ale stále poměrně hodně nemocí nedokážou spolehlivě vyléčit, jejich projevy pouze potlačují a průběh zpomalují. Proti některým (zejména novým) nemocem je lékařská věda, byť má lidské tělo a jeho fungování detailně zmapované, zatím „bez šancí“. Proč přichází určitá nemoc? Dokážeme zdůvodnit, proč onemocní právě náš žaludek a nebolí nás místo něho hlava nebo noha? Je rozhodující příčinou nemocí nekvalitní strava a nadměrná fyzická aktivita (či pasivita)? Je vznik zdravotních obtíží podstatně svázán i s lidským chováním a myšlením? Když devatenácti pacientům s prokazatelně stejnou chorobou lék pomůže a dvacátému ne, je aplikované léčivo špatné, nebo důvod jeho „selhání“ leží mimo dosavadní vědecké chápání vzniku a léčby dané nemoci či bolesti? Může „neúčinnost“ léku a problémy při léčení způsobovat sám nemocný tím, že je naplněný zlobou, sobectvím či smutkem? Léčí se stejně dobře klasickými i alternativními terapiemi člověk skromný, obětavý a pokorný a člověk „věčně“ nespokojený, jiné pomlouvající a jejich potřeby a tužby málo vnímající? Může být důvod téhož onemocnění odlišný? Projeví lidské tělo svou nevoli, jak s ním jeho pán (či paní) nakládá, nemocí náhle, nebo ho (ji) před těmi závažnějšími několikrát různými způsoby varuje? Tato kniha tvrdí, že orgán, v němž se projeví chyby ve výživě i ve výdeji sil dotyčného, určuje žebříček životních hodnot nemocného, jeho charakter i praktické chování. Vypráví o zdraví, mezilidských vztazích, o bolestech i nadějích člověka.                              Cena: 13 Eur

 

Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak   II. vydání 

Vyšlo VI/2009, brožovaná, formát A5, 192 stran,

Kniha je druhým (mírně upraveným) vydáním oblíbeného titulu. Díky hustší sazbě máoproti prvnímu vydání méně stran při zachování (a mírném jazykovém zušlechtění) svého obsahu. Netradičně pojednává o tématu prvků a vitaminů, které jsou potřebné pro spokojený život. Odkrývá zákonitosti vzniku a rozvoje různých onemocnění a snaží se též umocnit pozitivní účinek obvyklých léčebných prostředků. Ukazuje, že nedostatek prvků a vitaminů z velké části způsobuje jejich nadměrná spotřeba v těle, jejíž příčinou bývá chybné chování a smýšlení dotyčného. Tvrdí, že vliv výživy není pro vznik jejich deficitu (nebo dostatku) mnohdy rozhodující. Nabízí cestu, jak cenných živin málo ztratit a současně se jimi z Ducha velmi obohatit. Probouzí zájem hlavně o poznání, jehož zdroj je v každém z nás a které vnímáme intuicí, a přitom také uznává poznatky získané rozumem, studiem a pílí. Odhaluje dopady jednání lidí na zdraví i na průběh jejich duchovní cesty, která začíná postupným chápáním hmotných kořenů, pokračuje rozlišováním kvality okolních energií i zvládáním různých problémů a nástrah, časem navozuje mír v duši a končí nastolením trvalé blaženosti a rozplynutím lidského ega.    Cena: 7,5 Eur                 

                                                                                                                          

Dar zdraví

Vyšlo I/2005, brožovaná, formát A5, 288 stran,

Kniha se zabývá hledáním zdraví a léčením (samoléčbou, léčením se s pomocí partneraa „alternativním“ léčením druhých lidí). 

Poklad Tvého zdraví leží ukrytý ve třech komnatách. První je komnata stravy a tělu prospěšných látek, v druhé najdeš vitální sílu a různé energie a v třetí místnosti si nabereš síly duchovní podle ušlechtilosti své povahy a charakteru. Sám si vybíráš kolik, čeho a kdy si z každé komnaty odneseš, abys vyzdravěl. Můžeš nabírat pro sebe nebo tím, co získáš, posloužit také druhým. Tato kniha jednak popisuje, co v jednotlivých komnatách najdeš, a dále obsahuje doporučení, jak je vhodné nakládat s pokladem zdraví, i pár rad, jak Ti s jeho hledáním může pomoci partner (anebo Ty jemu). Tato kniha Ti nabízí dar zdraví. Važ si ho.         Cena: 9,70 Eur

                                                                                                 

                                                                                                                             

Tobě

Vyšlo IX/2005, brožovaná, formát A6, 144 stran,

Myšlenky obsažené v této knize mluví hlavně o lásce. Láska je vskutku nekonečná a přetrvává navěky, láska je tu pro nás připravena opravdu každý den. Někdy člověk ani sám neví, jak se rozhodnout, čeho je vhodné si všímat, co je lepší pominout a nechat zcela bez zájmu. Tohle a mnohé jiné Vám osvětlí řádky této knížky, která byla napsána: 

Tobě, neboť opravdu hledáš

a o obrození sama sebe se snažíš.

Tobě, protože o pomoc vzhůru nejen upřímně voláš,

ale také za ni pravidelně Bohu děkuješ.

Tobě, abys objevil poznání v tiché hlubině duše

a lásku ve svém srdci ...                                 Cena: 4,50 Eur

                                                                                                                           

Řeč srdce

II.vydání VIII/2010, brožovaná, formát A6, 96 stran,

Knížečka, která má podtitul „Potěšení do kapsy či kabelky" je soubor krátkých veršů k zamyšlení. Obsahuje 232 poučných, veselých i smutných rýmovaných básniček. 

Poznávej srdcem, to je Ti nejbližší,

poznávej srdcem, když myšlenky se utiší.

Poznávej srdcem a zpytuj svoje svědomí, 

poznávej srdcem, že druzí chybují stejně jako my.

Poznávej srdcem, a objevíš v srdci každého člověka lásku,

poznávej srdcem, a radost vstoupí do Tvého života i svazku.       Cena: 3,50 Eur   

                                                                                                                           

    

Pohlazení pro duši

II.vydání VIII/2010, brož., formát A5, 152 stran,

To, co hledáme, je láska. To, po čem toužíme, je láska. Pohladit, potěšit, dodat nových nadějí, sil i přispět k pochopení právě prožívaných životních situací, to je snahou knihy „Pohlazení pro duši“. Publikace neobsahuje žádné vzorové postupy ani zázračné recepty. V různých podobách opakuje pár základních tónů, po jejichž zvládnutí můžete začít sami zpívat a zapisovat si promluvy i hudbu své duše. Kniha „ Pohlazení pro duši“ je zejména o hledání v sobě, je především o lásce. Čím častěji v ní budete listovat, tím více budete Duchem naplněni, tím výše budete Láskou pozdviženi, tím více bude Vaše srdce láskou plát. Přeji Vám (pokud si knihu zakoupíte či při čtení ukázek z ní) krásné zážitky a abyste Uviděli, Uslyšeli a Ucítili.          Cena: 7 Eur

                                                                                                               

                                                                                                                          

 

Láska - cesta ke zdraví i k Bohu

Vyšlo IX/1999, brožovaná, formát A5, 184 stran,

Kniha přináší duchovní pohledy autora na vznik onemocnění, jeho názory na léčbu (i na to, kdo vlastně léčí). Pojednává také o duchovní cestě člověka. Obsahuje i básně (např. Svoboda ducha, Pokora a úcta) a krátké „Střípky poznání". Kniha přináší spíše impulsy k zamyšlení, pročištění mysli i těla a k potěšení srdce, nečekejte od ní přesné návody, jak se rychle a bez větší námahy uzdravit (jde to vůbec - uzdravit se tělesně i duševně, aniž bych se stal lepším?).    Cena: 7 Eur