Květoslav MinaříkČeský mystik (1908–1974), který v mládí do nejhlubších podrobností poznal a sám na sobě uskutečnil nejvyšší duchovní a mystické ideály Východu, aniž přitom ztratil kontakt s občanským životem. Své zkušenosti potom formuloval jako originální, z knih nevyčtenou duchovní nauku, jež vychází z psychologie a způsobu myšlení současného Evropana. Vede jej životem a zdokonaluje jeho bytost jako celek; nezabývá se jen fyzickou, mravní nebo mentální složkou, ale harmonicky je rozvíjí všechny najednou. Z velkých světových duchovních směrů má jeho nauka nejblíže k mahájánskému buddhismu.V každé ze svých knih vysvětluje Květoslav Minařík duchovní nauky z jiného aspektu, aby je tak lépe zpřístupnil širokým vrstvám čtenářů. Téměř celé jeho životní dílo bylo již vydáno vydavatelstvím Canopus.

V ponuke máme cele jeho dielo:

Přímá Stezka        Mahájánské texty             
Jóga v životě současného člověka Slovo Budhovo
Praxe Přímé Stezky 1,2,3 Drahokamy 1, 2
Vnitřní smysl Nového Zákona Tajné zasvěcení 
Beseda bohů Pataňdžaliho Jógasútra 
Praxe Přímé Stezky 2 Pronikavý vhled 
Spása Lao-c'ovo Tao-te ťing 
Tajemství Tibetu 1,2 Okolo Květoslava Minaříka 
Cesta k dokonalosti Slovo Budhovo 
Světlo géniů Světlo géniů  
Malý mystický slovník naučný  Poutník Kámaníta
Milaräpa Kéčara  

Informácie o knihách najdete na: www.canopus.cz